Doanh nghiệp

[Thông báo] BẬT CHẾ ĐỘ PHÒNG DỊCH COVID-19 từ 8h 28/07/2020

Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động vận chuyển hành khách nội tỉnh, liên tỉnh, từ chuyến xe 8h ngày 28/7/2020, X.E Việt Nam triển khai trở lại các biện pháp phòng dịch.