X.E Việt Nam khai trương văn phòng mới tại số 8 Thọ Tháp