Khám phá “lãnh địa” của Kong: Trải nghiệm từ phim tới đời thực